kontakt: 046 560 2433

Revízie, opravy, servis a montáž

zdvíhacích zariadení a výťahov.

Revízie
Posudzujeme technický stav výťahov za účelom zhodnotenia prevádzkových rizík a určenia opatrení na ich odstránenie.
Opravy
V súlade s platnými technickými normami zabezpečujeme servis a opravy všetkých typov zdvíhacích zariadení a výťahov.
Montáž
Vykonávame dodávky a montáže nových výťahov a zdvíhacích zariadení všetkých typov, veľkostí či nosností.

O spoločnosti

Spoločnosť BREMEN s.r.o., ktorá bola založená v roku 2009, vznikla ako nástupnícka spoločnosť podnikovej údržby zdvíhacích zariadení v podniku Slovenské elektrárne závod Elektráreň Nováky. Rokmi získavania poznatkov a skúseností z čias podnikovej údržby sme si postupne rozšírili oprávnenia v snahe prispôsobiť ponuku služieb v oblasti zdvíhadlovej dopravy, výťahovej techniky.

Pilierom našej činnosti v súčasnosti je hlavne:

údržba, montáže a opravy mostových, stĺpových, konzolových a portálových žeriavov, kladkostrojov, opravy výťahov, montáže a opravy priemyselných brán, revízie vzdelávanie obslúh, odborné skúšky, odborné prehliadky zdvíhacích zariadení.

Napíšte nám

Spoločnosť Bremen vykonáva školenia obslúh zdvíhacích zariadení, viazačov bremien a ostatných kvalifikovaných osôb pre zabezpečenie prevádzky zdvíhacích zariadení. Všetky školenia vykonávame v zmysle platnej legislatívy § 27 zákona číslo 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky číslo 536/2007 Z.z. Ponúkame: Základný kurz: Zakladane školenie ostatných obslúh pre skupinu C Opakovane školenie:  Aktualizačnú odbornú prípravu
čítaj viac >>